Oferty pracy

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowiska:

Dokumenty aplikacyjne (CV ze zdjęciem i list motywacyjny) należy przesyłać na adres:

LYS FUSION POLAND Sp. z o.o.
Dział Kadr
43-470 Istebna 1222
lub   elektronicznie
e-mail: kadry@lyspoland.com.pl

W tytule maila prosimy wpisać nazwę stanowiska, na które się aplikuje.

Polityka personalna

Zatrudniając pracownika, zatrudnia się zawsze całego człowieka

W Lys Fusion Poland ludzie są najważniejsi i tej idei poświęcona jest w całości polityka personalna firmy. Budowanie przyjaznej atmosfery pracy w LFP wynika bezpośrednio z przyjętego przez dyrektora oraz kadrę kierowniczą założenia, że to pracownicy są najcenniejszym zasobem firmy, siłą napędową jej funkcjonowania.Kładziemy nacisk na zatrudnienie długookresowe i traktujemy naszych pracowników jako główny zasób, w który można i należy inwestować, Stwarzamy im dogodne warunki pracy, przyjazną i otwartą atmosferę, możliwość zdobywania nowych i doskonalenia już posiadanych umiejętności.
Celem Priorytetowym polityki personalnej jest budowanie świadomości każdego pracownika co do znaczenia jego własnego wkładu pracy w funkcjonowanie LFP, jak i chęć pozostania i przyczynienia się do sukcesu pozytywne wyrażanie się o firmie i w końcu. duma z pracy właśnie dla tej, a nie innej Spółki.

Wierzymy, że rozwój zawodowy jest kluczem do sukcesu zarówno osobistego jak i zawodowego.Konkurencyjne wynagrodzenia oraz możliwość korzystania z pakietu socjalnego zapewniają pracownikom stabilizację bytową. Zaspokojeniu potrzeb najwyższego rzędu – potrzeby samorealizacji służyć ma polityka szkoleniowa, która ma pozwolić pracownikom na ustawiczne doskonalenie się i samorealizację

Dbamy o rozwój umiejętności wszystkich pracowników aby osiągnąć wysoki poziom motywacji i skuteczności oraz rozwinąć ich pełen potencjał celem polityki personalnej jest pozyskanie wyszkolonej i kompetentnej kadry oraz stworzenie aktywnego współpracującego zespołu. Dokładamy starań by nasza polityka personalna opierała się na poszanowaniu prawa, etyki i samych siebie. Atmosfera nie zależy jednak tylko od działań kadry kierowniczej ale również od chęci, wysiłku i osobistego zaangażowania każdego, kto podejmuje pracę w zakładzie.

LFP dąży do pozyskania, utrzymania i rozwoju odpowiednich ludzi, którzy posiadają następujące kompetencje:

 • wiedza fachowa
 • współpraca w zespole
 • wysoka kultura osobista

Wiemy, że wkład każdego z zatrudnionych pracowników jest niezbędny dla sukcesu firmy jako całości, dlatego też zwracamy się do siebie po imieniu. Stawiamy na uczciwą i koleżeńską współpracę w zespole. Relacje między pracownikami i przyjazna atmosfera tworzy się także podczas organizowanych spotkań nieformalnych, wyjazdów oraz imprez integracyjnych. Praca wśród uśmiechniętych, otwartych ludzi, na których można liczyć w sprawach zawodowych i prywatnych tworzy naturalne poczucie przynależności i identyfikacji z firmą.

Kariera

Rozwój zawodowy

Pracownikom naszej firmy, poprzez szereg szkoleń, dajemy możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania kompetencji i umiejętności. Premiujemy dobrą pracę i zaangażowanie, oferując logiczną i dostosowaną do indywidualnych predyspozycji ścieżkę kariery.

Dynamicznej rozbudowie i planowanej, zwiększonej produkcji, nieodzownie towarzyszy potrzeba kompletowania wykfalifikowanej i doświadczonej kadry. Otwierają się możliwości awansu dla dotychczasowych pracowników, którzy wykazali się zaangażowaniem i jakością wykonywania obowiązków. Wiele osób spośród naszej kadry kierowniczej, przechodzi przez wszystkie szczeble organizacji. Dzięki temu osoby na kierowniczych stanowiskach doskonale znają specyfikę każdego etapu produkcji, a ich doświadczenia przekładają się na wprowadzanie wielu udoskonaleń oraz eliminacje błędów. Dlatego też, niezależnie od jakiego stanowiska zaczynasz pracę, możesz liczyć na rozwój swojej kariery zawodowej.

„Zatrudniając pracownika, zatrudnia się zawsze całego człowieka, nie można zatrudnić tylko rąk do pracy, razem z nimi przychodzi także ich właściciel”

 • ZatrudnienieRok
 • 1402012
 • 1392013
 • 1452014
 • 2082015
 • 2752016

Przykładowe ścieżki karier

1.
08.2014 – zatrudnienie
11.2014 – pracownik działu zarządzania produkcją
01.2015 – administrator projektu
04.2015 – inżynier projektu
Aktualne stanowisko – Project Engineer

2.
2004 – pracownik produkcji – operator
2007 – lider zespołu
2011 – inżynier procesu
2014 – kierownik automatyzacji
Aktualne stanowisko – Head of Automation

Kodeks dobrych praktyk

Pracując w Lys Fusion Poland jesteś częścią globalnej grupy ITW, której produkty służą na co dzień milionom ludzi na świecie. Mamy nadzieje, że jest to początek drogi, podczas której będziesz rozwijał swoje kompetencje zawodowe, umiejętności interpersonalne i uczestniczył w rozwoju firmy. Pamiętaj, że na sukces i satysfakcję zawodową ma wpływ zarówno jakość wykonywanej pracy jak i atmosfera i relacje interpersonalne.

Wszystkich naszych pracowników prosimy o:

 • Staranne wykonywanie powierzonych zadań
 • Dbanie o powierzone mienie
 • Przestrzeganie regulaminów
 • Zachowanie zasad bezpieczeństwa
 • Szacunek i życzliwość w stosunku do współpracowników
 • Wzajemne wsparcie i pomoc
 • Uśmiech i otwartość na drugiego człowieka

Szeroki pakiet socjalny

W naszej fi rmie obowiązuje zasada: za dobrą pracę, godziwa płaca. Obowiązują czytelne zasady zatrudnienia, wynagrodzenia i premiowania. Ale to nie wszystko.
Pracownicy korzystają z szerokiego pakietu socjalnego i mają do dyspozycji:

 • Stołówkę z abonamentowymi obiadami
 • Dostęp do automatu z kawą – budżet miesięczny na osobę – 20 zł
 • Okolicznościowe imprezy taneczne dla pracowników i ich rodzin
 • Wycieczki pracownicze, wyjazdy integracyjne i szkoleniowe
 • Prezenty świąteczne dla dzieci
 • „Wyprawka szkolna”

Pracownicy dobrowolnie mogą przystąpić do:

 • Dodatkowego ubezpieczenia grupowego ING
 • PKZP – składka w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, nie więcej niż 50 zł miesięcznie
 • możliwość uzyskania pożyczki 15.000 zł

Jesteśmy otwarci na spostrzeżenia, które pozwolą usprawnić pracę lub podnieść jej bezpieczeństwo. Dlatego też funkcjonuje u nas wewnętrzny system zgłaszania pomysłów lub sugestii. Wszystkie z nich są analizowane, a autorzy istotnych zgłoszeń są nagradzani np. bonami zakupowymi.

Do góry