ITW w liczbach

 • 0Rok
  założenia
 • 0Liczba
  pracowników
 • 0Kraje
 • 0Patenty

ITW GLOBAL

Wszystko zaczęło się w Ameryce...

Od momentu powstania ponad 100 lat temu, ITW jest jednym z wiodących na świecie producentów wyspecjalizowanych i zróżnicowanych urządzeń i materiałów eksploatacyjnych dla przemysłu samochodowego, elektronicznego i maszynowego.

ITW obecne jest na rynkach całego świata, zarówno w krajach rozwiniętych jak i na rynkach wschodzących. Dostarcza

rozwiązania dla klientów lokalnych i globalnych. Firma prowadzi działalność w 57 krajach, zatrudnia ponad 48.000 kobiet i mężczyzn, przestrzegając najwyższych standardów etycznych. Te utalentowane osoby, wśród których jest wielu wyspecjalizowanych inżynierów oraz naukowców, przyczyniają się do naszej pozycji światowego lidera w dziedzinie innowacji. Jesteśmy dumni z naszej szerokiej oferty i ponad 16.000 patentów

1910

W Chicago finansista Byron L. Smith umieszcza reklamę w prasie o chęci inwestowania w przedsiębiorstwo produkcyjne. Zgłasza się niewielka grupa wynalazców narzędziowych. Wspólnie uruchamiają Illinois Tool Works w Chicago w 1912 roku.

1920

Przesunięcie działalności w kierunku specjalistycznych i opatentowanych produktów. ITW zgłasza swoje pierwsze wynalazki: przeciwdrganiową śrubę i nakrętkę kontrującą. Innowacyjne podkładki firmy rozwiązują uciążliwe problemy w produkcji aut.

1930

Dzięki starannemu zarządzaniu Harolda C. Smith, wnuka założyciela firmy i dywersyfikacji działalności, ITW wykazuje zysk każdego roku Wielkiego Kryzysu. Jako pierwsza w historii firma produkcyjna, reklamuje się w wiodących tytułach prasowych.

1940

ITW przyczynia się rozwoju przemysłu zbrojeniowego, poprzez opracowanie innowacyjnego frezu, który umożliwia szybszą produkcję ciężkich luf artylerii. Rozpoczynają się pierwsze podziały spółki na autonomiczne firmy, kładąc podwaliny pod przyszłą decentralizację ITW.

1950

ITW tworzy Fastex produkujący łączniki z tworzyw sztucznych do zastosowań innych niż motoryzacyjne. Wkracza w branżę komputerową i zbrojeniową z innowacyjnymi przełącznikami elektrycznymi i przekładnią kątową Spiroid®. Rodzina Smith tworzy fundację ITW, która prowadzi szeroką działalność charytatywną.

1960

„You’re never more than a few feet away from a product of ITW” ten slogan można usłyszeć w wielu lokalnych stacjach radiowych. ITW rozpoczyna ekspansję poza Amerykę Północną. Kolejne wynalazki otwierają drzwi do nowych rynków: budowlanego i przemysłu opakowań.

1970

ITW staje się spółką giełdową, notowaną na New York Stock Exchange. Rozwija się współpraca z producentem samochodów Deltar, spółka nabywa również Devcon, ugruntowując swoją pozycję w przemyśle polimerowym. By uczcić największych innowatorów w ITW, powstaje „ITW Patent Society„.

1980

ITW w ciągu dziesięciu lat dokonuje 32 przejęcia za 1,5 mld podwajają swoją wielkość. Następuje przekazanie zarządzania do poszczególnych przedsiębiorstw, zapewniając elastyczność i sprawne działanie spółek. Łączy je wspólna polityka i kultura biznesowa oraz zarządzanie strategicznymi decyzjami biznesowymi i wsparcie ryzyka. „Narzędzia ITW”, czyli zbiór reguł biznesowych, zawierających model gospodarczy 80/20 zostaje wdrożony w działalności ITW.

1990

W latach 90 – tych ma miejsce ponad 100 przejęć na całym świecie, czyniąc z ITW firmę globalną. Najważniejsze z nich to Miller Electric oraz Premark International, spółki dzięki którym ITW zwiększa swoją pozycje na rynku spawalniczym i urządzeń dla przemysłu spożywczego. ITW staje się jednym z największych amerykańskich posiadaczy patentów.

2000

Obecność ITW rozszerza się na światowych rynkach wschodzących, a przychody uzyskane poza Ameryką Północną stale i spektakularnie wzrastają. ITW posiada teraz firmy działające w każdym zakątku świata, w tym w Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach. Ważne przejęcia jak Instron, Kestera i Speedline wprowadzają ITW w rozwijające się branże elektronicznych urządzeń testowych i pomiarowych.

2010

ITW formalizuje swoje praktyki odpowiedzialności społecznej korporacji, publicznie podaje swoje dane środowiskowe, społeczne i pracownicze. W 2012 ITW z dumą obchodzi swoje 100-lecie. Aby sprostać globalnym wyzwaniom, ITW rozpoczął wdrożenie w całej firmie spójnej strategii przedsiębiorstwa, która koncentruje się na generowaniu maksymalnej wydajności i budowaniu pozycji opartej na zróżnicowanych modelach biznesowych.

To tylko niektóre znane rozwiązania, którymi posługujemy się na co dzień wykreowane przez koncern ITW.
Powstało u nas ponad 16.000 patentów.

Czy wiesz, że...

... czyli patenty naszej firmy, które odmieniły życie

ITW POLSKA

Amerykanie wiedzą, gdzie inwestować...

Historia spółki Lys Fusion Poland sięga lat 90. minionego wieku. Rozpoczynała swoją działalność od małego zakładu położonego w Istebnej Zaolziu, jako firma zajmująca się wytwarzaniem części z tworzyw sztucznych do samochodów. Od 1994 roku należy do amerykańskiego koncernu ITW – Illinois Tool Works Inc. który ma swoją siedzibę w Chicago. Jest częścią prawdziwego giganta na światowym rynku, posiadającego ponad 800 zakładów na różnych kontynentach. Spółka Lys Fusion Poland znakomicie wpisuje się w międzynarodowy koncern ITW.

Lys Fusion Poland z małego zakładu produkcyjnego rozwinęła się do nowoczesnej firmy produkcyjnej, w której wytwarzane są akcesoria z tworzyw sztucznych samochodów. Wszystko to dzięki rozbudowie przeprowadzonej w 2006 roku. Hala produkcyjna liczy teraz blisko trzy tysiące metrów kwadratowych. Dodatkowo w Skoczowie zlokalizowany jest magazyn wyrobów gotowych, skąd trafiają do klientów na całym świecie. Aktualnie trwa kolejny etap rozwoju spółki zaplanowany na lata 2015-19, związany z rozbudową fabryki i 100% zwiększeniem produkcji. W nowej hali, wyposażonej w najnowocześniejszy park maszynowy, ulokowana zostanie produkcja klamek wewnętrznych do samochodów różnych marek. Głównie są to Volkswagen, BMW, Fiat, Ford, JCI, Lear i Skoda. Te akcesoria będą stanowić wiodącą część w produkcji

istebniańskiego zakładu. Nieodzownym procesem, towarzyszącym rozwojowi produkcji jest wzrost zatrudnienia we wszystkich działach fabryki i budowanie kompetentnego i dynamicznego zespołu pracowników.

W Lys Fusion Poland ludzie są najważniejsi i tej idei poświęcona jest w całości polityka personalna firmy. Budowanie przyjaznej atmosfery pracy w LFP wynika bezpośrednio z przyjętego przez dyrektora oraz kadrę kierowniczą założenia, że to pracownicy są najcenniejszym zasobem firmy, siłą napędową jej funkcjonowania.

Kładziemy nacisk na zatrudnienie długookresowe i traktujemy naszych pracowników jako główny zasób, w który można i należy inwestować, Stwarzamy im dogodne warunki pracy, przyjazną i otwartą atmosferę, możliwość zdobywania nowych i doskonalenia już posiadanych umiejętności.

Celem Priorytetowym polityki personalnej jest budowanie świadomości każdego pracownika co do znaczenia jego własnego wkładu pracy w funkcjonowanie LFP, jak i chęć pozostania i przyczynienia się do sukcesu i w końcu duma z pracy właśnie dla tej, a nie innej Spółki.

 • Zatrudnienie300
 • Rok założenia1994
 • Kapitał zakładowy11 505 200 zł

Narzędzia ITW

Do sukcesu potrzebny jest klucz

W latach 80-tych XX wieku, po ekspansji na wielu rynkach i przejęciach zakładów na całym świecie nastąpiło sformalizowanie zasad spółki pod nazwą „Narzędzia ITW”.

Jedną z ważniejszych decyzji było wprowadzenie zdecentralizowanej struktury i przekazanie zarządzania autonomicznym spółkom, dając im możliwość sprawnego i dostosowanego do warunków lokalnych prowadzenia działalności. Jednak we wszystkich przedsiębiorstwach, niezależnie od lokalizacji obowiązują jednakowe standardy i modele biznesowe.

Nasz klucz do sukcesu

key key
 • Zasada 80/20
  Aż 80% przychodów pochodzi od 20% klientów.
 • Zasada PLS
  Upraszczaj linię produktów. Usuwaj zawiłości.
 • IN-LINING
  Łącz procesy produkcji.
  Mierz i redukuj czas.
 • Zasada MRD
  Dostosuj tempo produkcji do potrzeb klientów.
 • Zasada US’a
  Zrozum. Upraszczaj. Działaj.

Esencja filozofii ITW Zasada 80/20

Vilfredo Pareto (1848-1923) włoski przemysłowiec, socjolog i ekonomista. Wniósł ważny wkład w ekonomię, szczególnie w badania na temat podziału dobrobytu. W 1906 roku sformułował zasadę wydajności Pareto, według której dwadzieścia procent ludności we Włoszech miało w posiadaniu osiemdziesiąt procent własności (później uogólnioną przez Josepha M. Jurana jako Zasada Pareto nazywana również Regułą 80-20).

Poprzez zastosowanie zasady 80/20 w zakładzie ITW a dokładniej mówiąc w swojej firmie, przekonasz się, że mniej więcej 80% przychodów pochodzi od 20% klientów. Kluczową informacją jest to, żeby skupić swoje zasoby oraz energię na utrzymaniu i powiększaniu swojej działalności w oparciu o te 20% klientów, którzy przyczyniają się do 80% sprzedaży.

W zakładach ITW, 80% wzrostu sprzedaży pochodzi ze sprzedaży zaledwie 20% produktów. Mając to na uwadze, Koncentrujemy swoją energię na rozwój kluczowej linii produktów oraz zorientować się jak wyeliminować bądź zmniejszyć te 80% produktów, które przynoszą jedynie 20% przychodów. 80/20 oraz PLS to esencja filozofii ITW w temacie Upraszczania: Redukują one koszty zawiłości i zwiększają rentowność.

Całościowe podejście do wdrażania reguły 80/20 w działaniach

Zakład modelowy to:

 • FTB 80/20 dogłębna analiza na poziomie operacyjnym
 • Sposób na szybką identyfikację 80 oraz oddzielenie od 20
 • Kluczowy czynnik do osiągnięcia maksymalnego wzrostu poprzez upraszczanie i usprawnianie naszych 80
 • Ustanowienie pozycji na „Światowym Poziomie” poprzez poprawę wyników dotyczących Kosztów, Jakości, Dostawy i Bezpieczeństwa
Do góry