Jakość

Systemy zarządzania

Wdrożony w naszej firmie system zarządzania integruje wymagania przemysłu motoryzacyjnego IATF 16949 z wymaganiami normy środowiskowej ISO 14001, jak i bezpieczeństwa OHSAS 18001.

Dział jakości, którego nadrzędnym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad procesami produkcyjnymi dysponuje odpowiednim wyposażeniem pomiarowym umożliwiającym przeprowadzenie większości wymaganych testów lub korzysta z akredytowanych laboratoriów zewnętrznych.

Ochrona i bezpieczeństwo

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy

Działania na rzecz ochrony środowiska należą do priorytetów naszej firmy. Podstawą zarządzania w tym obszarze jest norma ISO 14001 wdrożona w naszym zakładzie w 1999 r. będąca narzędziem umożliwiającym w sposób systematyczny nadzór nad spełnieniem wymagań przepisów i norm standardów krajowych i międzynarodowych jak i system zarządzania bezpieczeństwem zgodnego z normą OHSAS 18001.

Dlatego też przy projektowaniu, produkcji i dystrybucji naszych wyrobów – a także w trakcie postępowania z materiałami niebezpiecznymi, mając na uwadze troskę zarówno o naszych pracowników, jak również dbając o nasz wizerunek w oczach wszystkich podmiotów zainteresowanych efektami działalności naszej firmy – zobowiązujemy się do:

  • unikania obrażeń i szkód zdrowotnych,
  • dotrzymywania ustawowych postanowień i przepisów w zakresie ochrony środowiska / ekologii i bezpieczeństwa,
  • zmniejszania do minimum strat środowiskowych oraz szkód ekologicznych,
  • oszczędnego korzystania z zasobów.

W naszej firmie stawiamy sobie za cel budowanie w środowisku pracowniczym wysokiej kultury bezpieczeństwa ukierunkowanej na proaktywne zachowania i postawy oraz zaangażowanie pracowników w zapobieganie zagrożeniom. Fundamentem kultury bezpieczeństwa jest świadomość, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo.

Biorąc pod uwagę lokalizację naszej firmy czujemy się odpowiedzialni za środowisko naturalne które nas otacza.

Do góry